Pokyny

- V celom areáli je maximálna povolená rýchlosť 10km/h! S výnimkou dynamických disciplín.

- Zákaz gumovania a driftovania v celom areáli s výnimkou miesta a času na to určeného.

- Zákaz šoférovať auto a vstupovať do bazéna po požití alkoholu alebo iných omamných látok.

- Zákaz akýmkoľvek spôsobom ohrozovať alebo poškodzovať účastníkov zrazu a ich majetok ako aj majetok kúpaliska a kempingu Margita – Ilona.

- Zákaz porušovať akékoľvek predpisy a zákony SR.

- Každý účastník je povinný mať po celý čas na ruke pásku, ktorú dostane pri vstupe, inak bude vyvedený z areálu bez náhrady vstupného.

- Prosíme aby ste odpadky vhadzovali do košov a udržiavali čistotu a poriadok.

- Všetci účastníci sú povinný dodržiavať pokyny organizátorov!

- Organizátori zrazu nezodpovedajú za škody spôsobené účastníkmi zrazu!Pri akomkoľvek porušení pravidiel bude učastník zrazu vyvedený von z areálu bez náhrady vstupného!


Ďakujeme.

Dôležité stránky

Partneri